11 umelcov, 1 miesto

Členovia Združenia výtvarníkov N´89.

Kolektívnou výstavou salónneho charakteru sa topoľčianskym milovníkom umenia maliarskou, sochárskou tvorbou, tiež kresbou a konceptuálnym umením predstavujú súčasní členovia Združenia výtvarníkov N´89. V tomto roku uplynie tridsať rokov od zrodenia myšlienky zoskupiť výtvarníkov, ktorí vtedy žili a tvorili v Nitre a jej regióne.

Pritiahli ďalších

Podnetom v roku 1989 sa stali významné politické, spoločenské a kultúrne udalosti a zmeny na Slovensku, ktoré priniesla novembrová revolúcia. Čoskoro na to bolo založené Združenie výtvarníkov N´89. Jeho členovia – umelci, ktorí v rámci združenia tvorili a vystavovali sa významne podieľali na charaktere a výraze výtvarnej scény Nitry v uplynulých desaťročiach. K  zakladajúcim členom združenia patrili maliari a sochári Marián Žilík /1948-2017/, Jaroslav Košš, rodáci z Topoľčian Jozef Dobiš a Igor Benca, ďalej Milan Marciňa, Miroslav Nicz, Karol Felix, Ján Huňady a mnohí ďalší umelci. Zo spomenutých autorov sa viacerí prezentovali v predchádzajúcich rokoch svojou tvorbou na pôde Galérie mesta Topoľčany. Popri nich sa postupne do združenia prihlasovali aj mladí absolventi umeleckých škôl. Rovnako starší aj mladší členovia vo svojej tvorbe aj v osobnom živote vytvárali kontakty – umelecké i ľudské, opierali sa o tvorivé idey, ktoré ich posúvali ďalej. A na druhej strane oni sami sa stali inšpiráciou a dôležitým momentom pre svojich nasledovníkov. Prezentované artefakty autorov sú datované rokmi 2014 – 2019, avšak poniektorí autori oboslali výstavu dielami zo staršieho tvorivého obdobia. Rôznorodosť tematických okruhov a autorských rukopisov na tejto kolektívnej výstave prispieva k bohatosti expozície dielami vystavujúcich autorov.

Sochy i maľby

Tvorba súčasného predsedu združenia výtvarníkov N´89 maliara, grafika a dizajnéra Jozefa Dobiša je zastúpená dielami lettristického charakteru, bázou ktorých stala staroslovienska hlaholika. Sochár Peter Barta zaujme plastikami v materiáli drevo  a mramor – bronz. Scénické pretlmočenie nachádzame v tvorbe výtvarníčky rodáčky z Partizánskeho Márii Herodekovej, u ktorej v oblasti voľnej komornej plastiky je evidentný cit pre materiál a neopakovateľný – imaginatívny pohľad. Mladá sochárka Lucia Huňady sa venuje i komornej maľbe, v ktorej skúma existenciu vnútornej podstaty bytia človeka. Krajinárske scenérie abstraktného charakteru Jána Huňadyho vyjadrujú intímny vzťah ku krajine.  Figurálnu a portrétnu maľbu zastupujú diela ambicióznej maliarky Kataríny Jahnovej. Maliarka Soňa Mrázová sa okrem abstraktných kompozícií predstavuje i figurálnou maľbou sakrálneho typu. Eva Pardupová pritiahne pozornosť reálnym pohľadom na okolité zžité prostredie krajinných výsekov. Krajinomaľba je doménou Petra Pauka, v ktorej sa predstavuje ako výborný maliar. Daniel Szalai svoje konceptuálne umenie prezentuje mapami v kombinovanej technike. Zastúpenie má i kresba tušom a pastelom v tvorbe maliara a sochára Viliama Širokého. Výstava je kolektívnou výslednicou umeleckých snáh súčasných členov tohto združenia.

Marta Hučková Kocianová