Carrara – la città del marmo

Carrara „vecchi tempi“

Výmenný pobyt z VŠVU v svetovom hlavnom meste mramoru v Carrare na Accademii di belle arti u profesorov P.G. Balocchiho a F. Cremoniho.