Peter Barta – Sochy a obrazy

Pozvánka

Peter Barta – sochár a básnik.

Do vienka dostal vyvolenie počúvať hlas kameňa.

Zázrak vesmírnych síl v štruktúrach kameňa… Snívajúce krivky na žilkách… Aké je večno v súcne, spoločne v jednej stope?… Aké sú rozpaženia rezonov v osloveniach ?… Aká je reč kameňa i ľudských citov?… Aké sú premisy zraku ruky a zraku duše?… Výzva k rozhovoru, k snívaniu, k zamysleniu!  K snívaniu v kameni… Čo všetko nás zjednocuje a čo delí?… Neživý kameň do sochárovho hmatu vypovedá o sebe ako mudrc. Kde je hranica nehmotného s hmotou?… To hľadá, zamýšľa sa, sníva v kameni. Čo je nad nami a čo medzi nami ? … Aký má smer naša cesta?… Jednota rozdielnosti…

Živé a neživé polia prehovárajú… Duch nad všetkým sa vznáša, duch milujúci. Sochár ho cíti okolo seba a v sebe…  Poďme s ním ďalej, poďme s ním do vlastných hlbín… Na špičkách, v bázni! Socha už za neho o sebe hovorí… Pohyby jeho duše otvárajú rozhovor priamo so štruktúrou priehľadov, keď sa začal rozprávať so svetom alabastru, onyxu, mramoru… až na povrch vyšiel hlas vzájomných dotykov a tvar  hlasu…

Ten otvoril svet harmónie s kozmom, so súcnom, kde tvar plynie ako večno, ako jeho hudba, ako čas v pretiahnutých plytkých veľkolepých líniách zakončených zatočením do arabesky stočeného detailu. Ten iskrí ako bodka za vetou. Je to báseň citu v tvare harmónie. Neskutočný svet! Abstraktno ? A predsa aké je to všetko konkrétne, zväčšené, reálne a jasné!  Áno v kameni je začarovaný vesmír a v sochárovi je očarovanie ním…

Jeho duša si pamätá všetky prežité harmónie,  všetky strety so svetom od stvorenia ako s jeho lásko – matkou. Barta vyvádza na povrch sôch tvary nieh svitania, tečúcich vôd, odrazov kvapiek na hladine,  letiacich mrakov, letiacich citov, letiacich nádejí a ich vlnení, je to otlačok ľudskej túžby v kameni, a zamilovanosť aj do tvaroslovia sveta, do dotykov, do prelínania plynutí, do brán ich priechodov, do kvetov, to všetko spieva, to všetko slávi, to všetko je v prostote jednoduché ako láska.

Sochár zamilovaný do kameňa. Sochár zamilovaný do ladnosti, sochár zamilovaný do dotykov medzi onyxom a bronzom, medzi onyxom a drevom. Medzi mužom a ženou. Presne a jasne definuje dotyky dvoch. Duálnosť  jednoty. To všetko je snenie jeho sochy. Keď jeho socha sníva svoj pratvar, zamilovane ju hladí a dáva jej svoje spolusnenie. A výpoveď príde so spolusnením jeho duše a dlaní ako šperk…

Marta Šimo-Svrčeková

 

Mgr. Art. Peter Barta sa narodil 28.8. 1983 v Nitre. Absolvent Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u profesorov D. Salamonovej a doc. J. Kubu. Po umeleckom pobyte v svetovom hlavnom meste mramoru a štúdiu na Accademii di belle arti v Carrare u profesorov P.G. Balocchiho a F. Cremoniho sa vrátil na Slovensko a naďalej intenzívne tvorí. Hlási sa trvalým pobytom k Nitre. Je to sochár, básnik, čo lieta ako paraglajdista nad  Nitrou, nad nitkami ciest, potôčikov nad reliéfom oblín jeho milovanej krajiny.