Obraz "Anima" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Anima" vznikla v roku 2016 a to kombinovanou technikou olej na plátne s použitím zlata. Abstrakcia je signovaná zo zadnej strany.

Anima

 „Anima“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 75×60

 2016