Obraz "Krajina" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Krajina" vznikla v roku 2016 a to technikou olej na plátne. Pri kombinovanej technike bolo použité zlato. Ide o abstraktnú maľbu.

Krajina

„Krajina“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 110×50

2016