Obraz "Landscape" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Landscape" vznikla v roku 2017 a to technikou olej na plátne. Pri kombinovanej technike bolo použité zlato. Ide o abstraktnú maľbu.

Landscape

„Landscape“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 130×80

 2017