Obraz "Meditácia" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Meditácia II." vznikla v roku 2017 a to kombinovanou technikou olej na plátne. Ide o abstraktnú maľbu. Dielo je signované zo zadnej strany.

Meditácia II.

„Meditácia II.“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 20×20

2013