Obraz "Pôst" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Pôst" vznikla v roku 2016. Bola namaľovaná kombinovanou technikou olej na plátne. Ide o abstraktnú maľbu z dielne mladého autora Petra Bartu.

Pôst

„Pôst“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 80×60

2016