Socha "Šťastie" zo zlatého onyxu.
Socha "Šťastie" je vytvorená technikou taille directe z materiálu zlatý onyx. Signovaná je na podstavci.

Šťastie

Socha „Šťastie“

Materiál – zlatý onyx

Výška – 33 cm. Rok 2018