Obraz "The paris blue" maľovaný olejom.
Olejomaľba "The paris blue" vznikla v roku 2016. Bola namaľovaná technikou olej na plátne. Ide o abstraktnú maľbu z dielne mladého autora Petra Bartu.

The paris blue

„The paris blue“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 140×120

 2016