Obraz "Za humnom II." maľovaný olejom.
Olejomaľba "Za humnom II." vznikla v roku 2017 a to kombinovanou technikou olej na plátne. Ide o abstraktnú maľbu. Obraz je signovaný zo zadnej strany.

Za humnom II.

„Za humnom II.“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 20×20

2013