Obraz "Za Santom" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Za santom" bola namaľovaná kombinovanou technikou olej na plátne. Abstraktná maľba je signovaná zo zadnej strany.

Za Santom

„Za santom“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 80×60

 2014