Obraz "Zem(n)" maľovaný olejom.
Olejomaľba "Zem(n)" vznikla v roku 2017. Bola namaľovaná kombinovanou technikou olej na plátne. Obraz je signovaný zo zadnej strany.

Zem(n)

„Zem(n)“

Technika: olej na plátne

Rozmery: 80×60

2017